Tartalom: Bródy Sándor: A fotográfus, Cholnoky Viktor: A telefotográfia, Szini Gyula: A jegesmedve, Molnár Ferenc: Toll, Krúdy Gyula: Női arckép kisvárosban,Kosztolányi Dezső: A csúf lány, Kosztolányi Dezső: Fényképész, Kosztoláyni Dezső: Nyolcvan…

Címkék

,

"A könyv az életmű teljes bemutatására törekszik, beleértve a novellák vizsgálatát és az irodalmi mű keletkezését meghatározó viszonyokat is, azonban nem törekszik a Lengyel Péterről kialakult kép drasztikus átalakítására. A szövegek komplexebb…

Kategória: Elméleti művek

Címkék


Helikon - Irodalom- és Kultúratudományi Szemle - 2017/4

TANULMÁNYOK
Visy Beatrix: Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban
– elméleti közelítések 463
Murray Krieger: Kép és szó, tér és idő. Az ekphraszisz témája iránti
lelkesedés – és…

Kategória: Elméleti művek

A kötet a lírai szubjektivitás kérdéséről és az irodalmi szöveg medialitásáról ad képet, egy fogalmi és teoretikus keret megalkotásával, majd konkrét művek elemzésével. Lásd Nagy Csilla kritikáját: http://www.muut.hu

Kategória: Elméleti művek

Lásd online: https://fotoirodalom.blogspot.hu/ Néhány bejegyzés: A francia fotóirodalom kutatás története - szemelvények Baudelaire és a fotográfia Victor Hugo fotóillusztrált könyvtervei Fénykép témájú versek gyűjteménye Macskák a fotóirodalomban…

Kategória: Elméleti művek

Lásd Hárs Endre kritikáját: http://epa.oszk.hu/02500/02518/00345/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_2014_3_416-419.pdf

Kategória: Elméleti művek

Címkék


2011-ben Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán témavezetésével megvédett doktori disszertáció (ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori iskola). Lásd online.

Kategória: Elméleti művek

Címkék


Előszó Fráter Zoltán. Lénárt Tamásnak az Irodalomtörténet 2007/3-as számában megjelent recenzióját lásd: http://epa.oszk.hu/-n.

Kategória: Elméleti művek