• Címkék: eposz
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című heroikus eposzát tartalmazza. A kötet végén Szepes Erika eposz műfajáról szóló tanulmánya található. A képek Kő Pál szobrainak barnás színezetű monochróm fotói.

Címkék