• Címkék: fotóekphrasis
"A könyv az életmű teljes bemutatására törekszik, beleértve a novellák vizsgálatát és az irodalmi mű keletkezését meghatározó viszonyokat is, azonban nem törekszik a Lengyel Péterről kialakult kép drasztikus átalakítására. A szövegek komplexebb…

Kategória: Elméleti művek

Címkék


Lásd Hárs Endre kritikáját: http://epa.oszk.hu/02500/02518/00345/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_2014_3_416-419.pdf

Kategória: Elméleti művek

Címkék


2011-ben Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán témavezetésével megvédett doktori disszertáció (ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori iskola). Lásd online.

Kategória: Elméleti művek

Címkék