• Címkék: levél
Egy barnás tónusú monokróm portrét találunk a levelek címzettjéről, Simonyi Máriáról a sorozatcím oldal melletti oldalon. Móricz Zsigmond válogatott leveleit lánya Móricz Lili adta közre a levelek közötti kommentárjaival.

Kategória: Íróportrék

Címkék

,

Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése, emlékeik felidézése. A rajzok és fényképek, a dedikált kötetek reprodukcióinak kíséretében a kötet végén, a függelékben helyezkednek el. A képek fekete-fehérek, keletkezési helyük és idejük is fel van…

Címkék

,

A szerző életművéről szóló leveleket, interjúrészleteket, kéziratos naplójegyzeteket és eddig nem publikált életrajzi dokumentumokat színes és fekete-fehér, a szerzőről és családjáról készült fényképek illusztrálják.

Címkék

, ,

"Ebben a kötetben az író utolsó éveinek dokumentumait igyekeztünk egybegyűjteni: azokat a leveleket és naplószövegeket, amelyek az utolsó néhány esztendő történéseit rögzítik." (előszó) A fekete-fehér felvételek a 253. oldaltól a 312. oldalig…


"Olvasmányosan" összeállított válogatás a szerző önéletrajzi jellegű irodalmi és publicisztikai hagyatékából, vele kapcsolatos írásokból és levelekből. Összeállította: Krúdy Zsuzsa. A könyvben négy blokkban találunk keményebb papírra nyomtatott…


" ... levelek, jelenetek, hozzászólások, hát miért ne jelennének meg könyv formájában?", "Ez egy szórakoztató kiadvány kíván lenni" (Kern András). A szerző ebben a műben néhány kulisszatitokról rántja le a leplet humoros formában. A műben a képek…


"Kosztolányi Dezső levelei és Lányi Hedvig lánykori naplója nyomán egy nagy szerelem története bontakozik ki előttünk - a Fecskelány regénye. Az alapszöveg Lányi Hedvig naplója, amelyet Kosztolányi hozzá intézett levelei ellenpontoznak, dokumentálnak…

Címkék

, ,

Töredékes emlékiratok és levelek, amelyek a háború előtti időszak hangulatát mutatják be. Kommentárral ellátott fekete-fehér családi képek és levelezőlapok illusztrálják. Az írásokat, fotókat közreadta és az előszót írta: Dér Zoltán.