• Címkék: napló
A mű Sütő András naplóbejegyzéseit és visszaemlékezéseit tartalmazza négy fekete-fehér fotóval és a magyarázó képaláírásaikkal. A képek a könyv legvégén találhatóak.

Címkék


Naplójegyzetek a 80-as évekből, amik az erdélyi magyarok történetét mesélik el 1984-től 1987-ig. A fotókat a mű hátulján, képmellékletben találjuk. A fotók alján dőlt betűs idézeteket találunk. A képek nélküli digitalizált verziót lásd a DIA-n.

Címkék


A szerző önéletrajzi jellegű, befelé forduló írásait, festményeit, rajzait, fotóit gyűjti egybe ez a kötet. (moly.hu) A fekete-fehér fotók között gyermekkori családi fotókat és későbbről naplószerű fotókat találunk.

Címkék

, ,

Az írónő külföldi utazásai során vezetett útinaplók gyűjteménye (melynek szerzője helyenként Lengyel Balázs), amely a függelékben az utazások során Nemes Nagy Ágnesről készített fotókat is tartalmaz.

Címkék

, ,

Nagy László utolsó három évében írt naplóinak szöveghű kiadása. Utólag a szerkesztő által válogatott fekete-fehér fotók a költő családi képeiből származnak. Fülszöveg: "Élete utolsó három esztendejében Nagy László különleges naplót vezetett. Egyetlen…

Címkék

,

A Sosemvolt Toscana könyvének folytatása, az előbbi egy fiktív ismert író, Halász Bódog utolsó napjairól szólnak. A Vár rád Toscana pedig egy mozaikregény, amely az író megszületendő unokájának írt napló jegyzeteiből, Halász Bódoghoz kötődő személyek…

Címkék

,

A szerző életművéről szóló leveleket, interjúrészleteket, kéziratos naplójegyzeteket és eddig nem publikált életrajzi dokumentumokat színes és fekete-fehér, a szerzőről és családjáról készült fényképek illusztrálják.

Címkék

, ,

"Ebben a kötetben az író utolsó éveinek dokumentumait igyekeztünk egybegyűjteni: azokat a leveleket és naplószövegeket, amelyek az utolsó néhány esztendő történéseit rögzítik." (előszó) A fekete-fehér felvételek a 253. oldaltól a 312. oldalig…


A kötet bevezető tanulmányokból (Zalán Tibor, Tandori Dezső, Bohár András, Mányoki Endre), Géczi János képverseiből és naplószerű írásaiból (naplóregény) áll. A képversek és az írások az író római emlékeit mutatja be. A fekete-fehér képek gyakran…

Címkék

, ,

A rendszerváltás eseményeit krónikaszerűen mutatják be Szebeni András kronologikusan felfűzött riportfotó sorozatai és Esterházy Péter hol a képekről írott kommentárjai, hol pedig személyesebb vonatkozású a képekhez hozzáfűzött jegyzetei. Második…