• Címkék: regény
Második kiadás: 2010. "Különös színészcsoport tart Firenzébe, egy titokzatos, bizarr fesztiválra. ... Szökések, fenyegetések, gyilkosságok szolgálnak keretül e reneszánsz és szürreális, nagy erejű műnek" (fülszöveg). A regény, a szerző fogolytábori…


Alcím: önéletrajzi regény : 1904-1918. A kötet végén fekete-fehér fényképeket prezentáló fényes papírra nyomtatott blokkot találunk a "Képek a könyv néhány szereplőjéről és korabeli felvételek a történet színhelyeiről" című fejezetben. Az 1971-es…


"Závada regénye Buchbinder fényképész 1942-es életképével veszi kezdetét, és az elmúlt század ötven évét íveli át. A Jadviga párnája és a Milota után a trilógia harmadik darabja csoportkép egy történelmi korról, amely a szerző „műtermében” személyes…

Címkék

,

„Micsoda dicső világ lesz itt ezentul. Télen bort iszunk, nyáron sört, épen mint csak a nagy urak. S micsoda olcsó az a sör, s micsoda finom kedve van attól az embernek. A birák tusakodó reménységgel néztek össze, mosolyogtak is, gondolkodtak is. A…

Kategória: Íróportrék

Címkék


Egy fekete-fehér félalakos könyöklő profil képet találunk a szerzőről a sorozatcím melletti oldalon, a szerző autográf aláírásával. Az író első főműve, ami az első világháborúról szól. Eredetileg a Nyugat 1914-es, 1915-ös és 1917-es évfolyamaiban…

Kategória: Íróportrék

Címkék


Önéletrajzi regény az író lányairól és az unokájáról. A cím melletti verzó oldalon egy fekete-fehér portré található a szerzőről, illetve a szöveg végén a jegyzetek előtt egy családi fénykép található 1956-ból. Néhány részletet a műből lásd:…

Kategória: Íróportrék

Címkék

,

Egy fekete-fehér közeli plános portrét találunk a szerzőről a sorozatcím oldal melletti oldalon. A regény a második világháború utolsó szakaszának és az azt követő felszabadulás időszakának világát mutatja be.

Kategória: Íróportrék

Címkék


A szerző fekete-fehér portréja a cím utáni rektó oldalon található. A könyv a szerző 23 éves korában írt egyetlen regényét tartalmazza.

Kategória: Íróportrék

Címkék


Eredetileg fotóalbumnak készült a könyv, és kizárólag Szüts Miklós képzőművész Ó-temetőről készített művészi fotóit tartalmazta volna. Ehhez kérték fel Závada Pált, hogy írjon bevezetőt, de a rövid impressziók sora egy összefüggő kisregénnyé alakult…


A könyv egyszerre történelmi regény, holokauszt-regény, családregény, szociográfia és fikció. A fotók, amelyek hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódnak a szöveghez, hitelesítő dokumentumként íródnak bele a fikcióba. "A Természetes fény döntően a…