Lásd Hárs Endre kritikáját: http://epa.oszk.hu/02500/02518/00345/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_2014_3_416-419.pdf

Kategória: Elméleti művek

Címkék


2011-ben Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán témavezetésével megvédett doktori disszertáció (ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori iskola). Lásd online.

Kategória: Elméleti művek

Címkék


Előszó Fráter Zoltán. Lénárt Tamásnak az Irodalomtörténet 2007/3-as számában megjelent recenzióját lásd: http://epa.oszk.hu/-n.

Kategória: Elméleti művek

Lénárt Tamás kritikáját a könyvvel kapcsolatban lásd: http://www.irodalomtortenet.hu-n.

Kategória: Elméleti művek