A mű Zas Lóránt 1960-1972 között keletkezett verseit tartalmazza. A címoldal mellett fekete-fehér portré található a szerzőről, amelyet egy vers idézet és a szerző autográf aláírása egészít ki. Számos egész oldalas rajzzal illusztrálva, melyeket…

Kategória: Íróportrék

Címkék


„Micsoda dicső világ lesz itt ezentul. Télen bort iszunk, nyáron sört, épen mint csak a nagy urak. S micsoda olcsó az a sör, s micsoda finom kedve van attól az embernek. A birák tusakodó reménységgel néztek össze, mosolyogtak is, gondolkodtak is. A…

Kategória: Íróportrék

Címkék


A borítón szereplő Nagy Imre Vihar című festménye Zoltán Mihály felvétele. Tamási Áron útirajzait és esszéit Tamási Ágota és Z. Szalai Sándor gyűjtötte össze és látta el jegyzetekkel. Képszerkesztő: Zsoldos Vera. A kötetben rajzolt portrékat is…

Kategória: Íróportrék

Címkék

,

Egy fekete-fehér félalakos könyöklő profil képet találunk a szerzőről a sorozatcím melletti oldalon, a szerző autográf aláírásával. Az író első főműve, ami az első világháborúról szól. Eredetileg a Nyugat 1914-es, 1915-ös és 1917-es évfolyamaiban…

Kategória: Íróportrék

Címkék


Egy fekete-fehér félalakos portrét találunk a szerzőről katonaruhában a sorozatcím oldalon. A kötet válogatott a szerző összes verseit és műfordításait tartalmazza, többek között a Fénykép című verset.

Kategória: Íróportrék

Egy fekete-fehér félalakos portrét találunk a szerzőről a sorozatcím oldal melletti oldalon. A kötet válogatott verseket tartalmaz.

Kategória: Íróportrék

Címkék


Egy fekete-fehér közeli plános portrét találunk a szerzőről a sorozatcím oldal melletti oldalon. A kötet válogatott verseket tartalmaz.

Kategória: Íróportrék

Címkék


A huszonegy novellából álló ciklus minden darabja egy-egy balladába illő szerencsétlen emberi sorsot örökít meg. (moly.hu) A szerzőnek a sorozatcím oldalon megjelentetett fekete-fehér félalakos portréja alatt találjuk a szerző autográf aláírását is.…

Kategória: Íróportrék

Címkék


Önéletrajzi regény az író lányairól és az unokájáról. A cím melletti verzó oldalon egy fekete-fehér portré található a szerzőről, illetve a szöveg végén a jegyzetek előtt egy családi fénykép található 1956-ból. Néhány részletet a műből lásd:…

Kategória: Íróportrék

Címkék

,

Egy barnás tónusú monokróm portrét találunk a levelek címzettjéről, Simonyi Máriáról a sorozatcím oldal melletti oldalon. Móricz Zsigmond válogatott leveleit lánya Móricz Lili adta közre a levelek közötti kommentárjaival.

Kategória: Íróportrék

Címkék

,