Szerző:
Visy Beatrix (szerk.)
Megjelenés ideje:
2017
Fotós vagy író kapcsán:
Nádas Péter, Pilinszky János
Leírás:
Helikon - Irodalom- és Kultúratudományi Szemle - 2017/4

TANULMÁNYOK
Visy Beatrix: Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban
– elméleti közelítések 463
Murray Krieger: Kép és szó, tér és idő. Az ekphraszisz témája iránti
lelkesedés – és elkeseredés (Fordította: Milián Orsolya) 501

SZEMLE
Sándor Katalin: Művészetről írni. Az ekphraszisz esztétikája 526
Földes Györgyi: Anyuska régi képe. Líra és fotóekphraszisz 532
Jablonczay Tímea: A tanúság krízisei. Ulrich Baer tanulmányai a trauma fotográfiájáról 550
Kiss Noémi: Geográfia és fotográfia – az eltűnő Európa atlasza 569
Milián Orsolya: Fényképek és szövegek találkozásai 576

MŰHELY
Lénárt Tamás: Laterna magica, ikon, fotográfia. Optikai médiumok
Pilinszky János írásaiban 580
Milián Orsolya: A fényképkönyvekről és Nádas Péter
vadkörtefa-sorozatairól 590
Bazsányi Sándor: Fénykép – képleírás – szövegkép. Nádas Péter
és a fénykép 604
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 622

KÖNYVEK
Sepsi Enikő: Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben
és Valère Novarina színházában / Ádám Anikó 627
Carlo Michelstaedter: A meggyőződés és a retorika.
Ford. Ördögh Éva / Kelemen Zoltán 628
Ilvano Caliaro: Per una vita che sia vita. Studi su Carlo Michelstaedter / Nagy József 629
Michel Zink: A trubadúrok. Költői történet. Rajnavölgyi Géza fordítása / Bánki Éva

Kategória:

Elméleti művek


Tárgyszavak


Idézet

Visy Beatrix (szerk.), “Helikon - Irodalom- és Kultúratudományi Szemle - Fotográfia és irodalom,” Magyar Fotóirodalmi Adatbázis, megtekintve: 2020. november 27., http://fotoirodalom.hu/items/show/1889.