Keres (6 összesen)

 • Lekérdezés: visy beatrix
 • Query type: Kulcsszó
 • Record types:
  • Elem
  • Állomány
  • Gyűjtemény
  • Kiállítás
  • Kiállítás oldal

Elem

Egy talált tárgy hatványra emelése, in: Holmi
Lásd online: http://www.holmi.org


Elem

Szavakkal körbe - Válogatott tanulmányok, kritikák
A kötet a lírai szubjektivitás kérdéséről és az irodalmi szöveg medialitásáról ad képet, egy fogalmi és teoretikus keret megalkotásával, majd konkrét művek elemzésével. Lásd Nagy Csilla kritikáját: http://www.muut.hu

Elem

Természetes fény
A könyv egyszerre történelmi regény, holokauszt-regény, családregény, szociográfia és fikció. A fotók, amelyek hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódnak a szöveghez, hitelesítő dokumentumként íródnak bele a fikcióba. "A Természetes fény döntően a…

Elem

Helikon - Irodalom- és Kultúratudományi Szemle - Fotográfia és irodalom
Helikon - Irodalom- és Kultúratudományi Szemle - 2017/4

TANULMÁNYOK
Visy Beatrix: Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban
– elméleti közelítések 463
Murray Krieger: Kép és szó, tér és idő. Az ekphraszisz témája iránti
lelkesedés – és…

Elem

A macskakő nyolcadik élete - Műfaj, narráció, emlékezet Lengyel Péter prózájában
"A könyv az életmű teljes bemutatására törekszik, beleértve a novellák vizsgálatát és az irodalmi mű keletkezését meghatározó viszonyokat is, azonban nem törekszik a Lengyel Péterről kialakult kép drasztikus átalakítására. A szövegek komplexebb…